Klára

Moto:"Moje práce je moje závislost. Miluji jí!"

Ve Fontáně pracuje od roku 2009. Je nadšená z jakékoliv vlasové kreace pokud je v souladu se zdravím vlasů.

Práce je jejím koníčkem, naplňuje jí svou dynamičností a hlavně kontaktem s klientem. Absolvovala nesčetně stáží např. Principy střihů, barvení a jeho techniky, společenské, klasické a avantgardní výčesy, pánské střihy, Brazilský Keratin.

Některá její školení: Techniky barvy a melíru, Brazilský Keratin, Výčesy s Dadou Kusou

Klára